Tilladelse til genanvendelse af jord, slagger samt flyveaske på Amagerforbrænding.

Center for Miljø har givet I/S Amagerforbrænding tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord, slagger samt flyveaske i forbindelse med etablering af nyt forbrændingsanlæg.

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

9. november 2012 til 10. december 2012

Sagsnummer

2010-154154

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. december 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet I/S Amagerforbrænding tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord, slagger samt flyveaske i forbindelse med etablering af nyt forbrændingsanlæg.

Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord, slagger og flyveaske kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Center for Miljø Jord og vand Njalsgade 13 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér