Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Blommehaven 37, 2500 Valby

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

11. july 2013 til 8. august 2013

Sagsnummer

2013-69240

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. august 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet tilladelse til at etablere et horisontale jordvarmeanlæg i forbindelse med nybyggeri af et hus på Blommehaven 37 i Valby. Varmeslangerne etableres som spiralmoduler i 4 boringer i 4-5 meters dybde.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at udlægningen af varmeslangerne ikke vil udgøre en risiko for de omkringliggende naturarealer, havet eller grundvandet.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér