Tilladelse til brug af forurenet byggeaffald på Redmolen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

19. april 2013 til 17. may 2013

Sagsnummer

2013-85335

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. may 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald.

 
Byggeaffaldet stammer fra nedrivningen af den tidligere smøreoliefabrik på Lûdersvej, Redmolen, og består af nedknust lettere forurenet beton og mursten. Det skal bruges som erstatning af jomfruelige grusgravsmaterialer under kommende P-hus og vejarealer.

 
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 17. maj 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 
 

Ansvarlig

Center for Miljø Njalsgade 13 Postboks 259 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér