Supplerende læseplan for dansk og matematik

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

23. june 2011 til 2. september 2011

Sagsnummer

2010-148974

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. september 2011

Høringen er lukket

I budgettet for 2011 er der vedtaget en styrkelse af kerneydelsen i form af flere timer i dansk og matematik. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til supplerende læseplan for dansk og matematik på de udvalgte klassetrin gældende for København. De ændrede læseplaner skal sikre, at midlerne anvendes til de ønskede formål og dermed medvirker til at hæve læse- og matematikniveauet i den københavnske folkeskole.
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 22. juni 2011, at forslag til tilføjelser i læseplanerne for henholdsvis dansk og matematik skal sendes i høring.
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Pædagogisk Faglighed

Få nyt om høringer

Abonnér