Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. october 2013 til 26. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2013

Høringen er lukket

Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune har med hjemmel i §49 i  lovbekendtgørelsenr. 927 af 24/09/2009 truffet beslutning om at fremme forslag til styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet i København med fastsatte flodemål. Udkastet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger.
 
Københavns søer er forbundet via åbne og rørlagte vandløb. De forsynes primært med vand fra Harrestrup Å. Ferskvandssystemet har udløb til Københavns havn ved Kastellet og til Kalveboderne.
 
Styrestrategien beskriver de overordnede retningslinjer for automatiske og manuelle reguleringsindgreb. Retningslinjerne udgør en rammesættende vejledning for den praktiske drift.

Ansvarlig

Lisbeth Gervin Byens Anvendelse Vand og VVM Tlf. 40 48 37 74, lisger@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér