Stjerne Radio

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ca. 21 m² pavillon bygning som infill på adressen Istedgade 31.

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

15. july 2015 til 17. august 2015

Sagsnummer

512403~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. august 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 8. maj 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ca. 21 m² pavillon bygning som infill på adressen Istedgade 31. Bygningen udføres som udstillingsbygning uden offentlig adgang til det udstillede. Bygningen serviceres fra bagsiden via bagvedliggende gård. Ansøgeren er KHR arkitekter A/S

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 228 ”Skomager-Karréen” med tillæg 1, bekendtgjort henholdsvis den 11. november 1993 og 11. november 1994. Den ansøgte placering forudsætter dispensation fra flere bestemmelser i lokalplanen, og sagen er derfor sendt i høring inden kommunen træffer en afgørelse i sagen.

Bygningen er en permanent besættelseshistorisk formidlingsfacilitet, der skal genskabe facaden, som den var i 1940’erne, for at danne grundlag for kommende udstillinger. Der vil ikke være permanente arbejdspladser tilknyttet bygningen.

Den eksisterende mur fjernes for at gøre plads til den 21 m2 store udstillingsbygning. Facaden fra den oprindelige Stjerne Radio genetableres, og der indrettes et bagvedliggende udstillingslokale, der skal indeholde effekter fra modstandsbevægelsens arbejder under 2. Verdenskrig.

Bygningen udføres med indbrudssikret glas, og den opvarmes og styres af et klimaanlæg til sikring af de udstillede effekter. Selve bygningen udføres med en højde på 4,5 meter, mens den samlede bygningshøjde fra overkanten af facadeskiltet til underlaget udgør 6 meter.

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.

Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da der er tale om en kulturel servicefunktion, der genskaber en del af en historisk ejendom fra besættelsestiden, og som med sin baggrund kan indgå i en sammenhæng med gadens andre bevaringsværdige og fredede ejendomme.

Der er tale om en meget lille bygning, som pga. højde og omfang i øvrigt ikke virker for markant i forhold til naboejendommene.

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil, jf. planlovens § 20, stk. 1. 

 

 

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér