Spildevandsplantillæg nr 3

Københavns Kommune har udarbejdet et tillæg til den gældende spildevandsplan 2008. Formålet med denne plan er, at muliggøre gennemførelsen af en række kloakprojekter. Specielt er der fokus på klimatilpasning og den nødvendige planrevision som følge heraf.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

9. januar 2014 til 9. marts 2014

Sagsnummer

2013-0196012

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. marts 2014

Høring ikke åben

Københavns Kommune har udarbejdet et tillæg til den gældende spildevandsplan 2008. Formålet med planen er at muliggøre gennemførelsen af en række kloakprojekter, som af forskellige årsager presser sig på. Plantillægget indeholder en revision af plangrundlaget i den gældende spildevandsplan 2008 for så vidt angår skybrudssikring af byen og fremtidssikring af kloakkens funktion. Derudover muliggør tillægget en række konkrete projekter for håndtering af regnvand og spildevand, med specielt fokus på klimatilpasningsprojekter til opstart i 2014. Forslaget til tillæg blev på mødet i Borgerrepræsentationen den 29. november 2013 sendt i 8 ugers offentlig høring.

Ansvarlig

Palle D. Sørensen