Søllerødgade 15-19

Ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse i 5 etager med tagetage på adressen Søllerødgade 15-19.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

1. july 2015 til 22. july 2015

Sagsnummer

510017~002

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. july 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse i 5 etager med tagetage på adressen Søllerødgade 15-19.

Bygningen udgør 2.126 m2 med 26 lejligheder samt en kælder med 36 parkeringspladser og pulterrum på samlet 1.114 m2. Desuden opføres et trappehus på ca. 10 m², der er 3 m højt i den ene ende. Trappehuset indeholder flugtvejstrappe fra parkeringskælderen.

 Det gennemgående materiale på gadefacaderne er tegl. Der udføres københavnertag med skiffer og pap.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér