Skybrudsplan for Nørrebro

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

28. october 2013 til 23. december 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. december 2013

Høringen er lukket

Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud.

Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder regnvand under skybrud, og derfor skal et sammenhængende net af enten skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, søer eller grønne arealer.

I skybrudsplanen er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande, hvor der indenfor hvert opland udarbejdes forslag til håndtering af skybrud.
Planerne for de to vand-oplande – Nørrebro samt Amager & Christianshavn er nu i offentlig høring forud for den endelige politiske behandling i foråret 2014.

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur

Få nyt om høringer

Abonnér