Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. december 2013 til 4. february 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. february 2014

Høringen er lukket

Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud.
 
Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder regnvand under skybrud, og derfor skal et sammenhængende net af enten skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, søer eller grønne arealer.
I skybrudskonkretiseringerne er byen blevet opdelt i syv såkaldte vandoplande, hvor der indenfor hvert opland udarbejdes forslag til håndtering af skybrud.
Denne konkretisering omhandler vandoplandet Husum, en del af Brønshøj, Vanløse, Valby, Kgs. Enghave og en del af Vesterbro som hermed sendes i offentlig høring forud for den endelige politiske behandling i foråret 2014. Planen er blevet til i samarbejde med Frederiksberg kommune, da flere at de overordnede udfordringer i området krydser kommunegrænserne.
Skybrudskonkretiseringen er ledsaget af en miljøvurdering, som belyser eventuelle miljømæssige konsekvenser ved planens gennemførelse. Miljøvurderingen har sin egen høring, hvor genvej til denne kan findes i menuen til højre.

Ansvarlig

Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur

Få nyt om høringer

Abonnér