Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13

Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

7. november 2011 til 16. december 2011

Sagsnummer

2011-141741

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. december 2011

Høringen er lukket

Kapaciteten for skoleåret 2012/13 skal fastlægges inden klassedannelsen til det kommende skoleår, som finder sted i januar - februar 2012. Placering og fastlæggelse af linier på 10. klasse skal ligeledes fastlægges forinden klassedannelsen, som finder sted i februar 2012 og endelig skal placering af modtageklasser og tilpasninger af normeringen fastlægges forinden kommende skoleår begynder i august 2012.

Forslaget til kapacitetsfastsættelsen for børnehaveklasser (spor) tager udgangspunkt i den seneste prognose for antallet af spor, der blev forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011, skolernes bygningsmæssige kapacitet samt de i budget 2012 vedtagne udbygningsprojekter og de igangsatte udbygninger fra tidligere budgetter, jf. bilag 1. Derudover bygger kapacitetsfastsættelsen oven på ændringen af grunddistrikterne, jf. den  seneste beslutning herom i BR den 13.10.11. For uddybning, se bilag 4. 
 
Placering af modtageklasser tager udgangspunkt i klassernes nuværende placering og skolernes fysiske kapacitet, samt hensyn til transport (idet børnene skal transporteres fra hjemmet til modtageklasserne på skolen), det faglige miljø omkring modtageklasserne (minimum to modtageklasser på en skole) og hensyn til ønsket om mere blandet elevsammensætning på skolerne (fordeling hvor dette er muligt), jf. bilag 2. Forvaltningen igangsætter endvidere en kortlægning af skolerne, bl.a. for at få belyst, hvor der er mulighed for at placere modtageklasser.

10. klasser placeres i ungdomsmiljøer, hvor det er muligt at samle flere klasser og linier på samme sted (fagligt og økonomisk hensyn). Gerne geografisk placeret således, at de unge kan transportere sig mellem skole og hjemmet, jf. bilag 3.

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér