Skoledistrikter 2018/19

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. april 2017 til 9. juni 2017

Sagsnummer

2017-0131824

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. juni 2017

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsforvaltningen har med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne
vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

På Borgerrepræsentationens møde den 2/2 2017 blev det besluttet at suspendere beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/18. Beslutningen blev foretaget, da det var uklart, om det kunne lade sig gøre at opføre en ny skole på den tiltænkte grund på Amager Strandvej 3. Som det fremgik af sagen vedr. suspensionen får udvalget nu mulighed for at tage stilling til en evt. forlængelse af suspension af det nye distrikt.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. april behandlet sag om skoledistrikter 2018/19 og besluttede at sende forslaget i høring i seks ugers høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation og Københavns Fælles Elevråd. Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 16.8.17. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér