Skelbækgade 30

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

22. february 2016 til 15. march 2016

Sagsnummer

513286~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. march 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til på Skelbækgade 30, at opføre en større etageboligejendom i 6 etager indeholdende 42 beboelseslejligheder, som en færdiggørelse af karreen på vestsiden af Skelbækgade. Bygningen opføres på en matrikel, som allerede rummer en stor etageejendom.
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke har modtaget et orienteringsbrev, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.
Høringssvar skal være modtaget senest den 15. marts 2016.

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér