Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. april 2014 til 23. maj 2014

Sagsnummer

2013-0257737

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. maj 2014

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 2. april 2014 behandlet forslag om sammenlægning af specialskolen Grupperne og Familiekurserne København med virkning fra 1. august 2014 og besluttet at sende forslaget i høring.
 
Det foreslås at samle Familiekurserne og Grupperne organisatorisk til en større, fælles drevet enhed. Dette giver mulighed for mere robuste miljøer, både i et pædagogisk og fagligt perspektiv. Familiekursernes kompetencer i forhold til at arbejde med familier kan med fordel anvendes i arbejdet med de unge i Grupperne, der ofte har ganske komplicerede familieproblematikker, der påvirker den unges trivsel og læring. Familiekurserne kan omvendt profitere af Gruppernes erfaring og viden om psykisk sårbare elever, og denne viden vil kunne bruges i kompetencecentret.
 
Når høringen er afsluttet, fremlægger forvaltningen resultatet af høringen samt forslag til endelig beslutning til Børne- og Ungdomsudvalget.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet