Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. may 2013 til 5. july 2013

Sagsnummer

2012-178179

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. july 2013

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Ifølge Dagtilbudsloven og Serviceloven skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan indsatser er forankret på tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer. Dette er derfor et udkast til en overordnet Børne- og Ungepolitik, der binder de forskellige politikker og strategier på det samlede børne- og ungeområdet sammen. Politikken skal fungere som en paraply for den samlede indsats på børne- og ungeområdet og går på tværs af fagområder og forvaltninger.
Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har på udvalgsmøder den 22. maj 2013 behandlet indstillingen ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer”. Udvalgene vedtog at sende indstillingen i høring blandt interne og eksterne interessenter.

På baggrund af høringssvarene forelægges Nørne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget en endelig Børne- og Ungepolitik på udvalgsmøderne hhv. 4 og 11. september 2013. Børne- og Ungepolitikken forventes herefter behandlet i Borgerrepræsentationen i oktober måned 2013.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Specialområdet Socialforvaltningen/ Mål- og rammekontor for børn og familier

Få nyt om høringer

Abonnér