Rosenvængets Sideallé 5

Udførelse af nyt indgangsparti og elevator på Rosenvængets Sideallé 5

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

21. october 2015 til 5. november 2015

Sagsnummer

513199~004

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en ny hovedtrappe samt udføre nyt indgangsparti og elevator i forbindelse med opdeling af eksisterende lejligheder til fremover 2 lejligheder pr. etage på adressen Rosenvængets Sideallé 5.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér