Rosenvængets Allé 20

Ombygning og konvertering af eksisterende erhvervsbygning til helårsbeboelse

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. march 2016 til 29. march 2016

Sagsnummer

511673

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. march 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til ombygning og konvertering af eksisterende erhvervsbygning til helårsbeboelse på Rosenvængets Allé 20, matr.nr. 997 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Ombygningen omfatter samtlige etager i ejendommen, både forhus, sidehuse og et hus i forlængelse af det vestlige sidehus som grænser op til Rosenvængets Allé 18, matr.nr. 996 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik -og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

 

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

 

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér