Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser

Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

19. august 2011 til 30. september 2011

Sagsnummer

2011-30880

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. september 2011

Høringen er lukket

Den nuværende budgetmodel på skoleområdet tager ikke højde for eventuelle forskelle i omkostningerne ved at undervise elever på de forskellige klassetrin. Budgetmodellen giver således skolerne samme beløb pr. elev uanset, om det er en elev i 1. eller 9. klasse. Da de fleste skoler har en enten jævn fordeling af eleverne eller flere på de mindre klassetrin end på de større, har skolerne selv kunnet udjævne forskellen mellem årgangene.
 

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til en justering af budgetmodellen på skoleområdet, således at elever i 7.-9. klasse fremover tildeles en højere sats end elever i 1.-6. klasse. Ændringen af modellen vil sikre en mere retfærdig fordeling af ressourcerne til skolerne og i højere grad give incitament til at fastholde eleverne i de store klasser.  
 
 

  

Ansvarlig

Budget og Regnskab

Få nyt om høringer

Abonnér