Regulering af Kagså

Vandløbsregulering i forbindelse med udbygning af kloaksystemet ved Symfonivej og Kagsmosen.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

20. february 2012 til 20. march 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. march 2012

Høringen er lukket

I forbindelse med udbygning af kloaksystemet ved Symfonivej og Kagsmosen har Herlev og
Københavns kommuner modtaget ansøgning om kloakarbejder langs Kagså. Arbejderne har
karakter af vandløbsregulering, som kræver godkendelse efter vandløbsloven. Hermed orienteres
om vandløbsreguleringen og om muligheden for at komme med eventuelle indsigelser eller
bemærkninger (i henhold til § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, bek.
1436 af 11-12-2007).
 
Vandløbsreguleringen
Langs 250 m af Kagså ønsker forsyningsselskaberne Herlev Forsyning A/S, Nordvand A/S og Københavns Energi A/S at udskifte en kloakledning med en ny og større ledning. Formålet er at udvide kloaksystemets kapacitet og reducere mængden af spildevand, som nu udledes til Kagså ved større nedbørsmængder. Projektet vil forbedre naturforholdene i Kagså væsentligt.
Den nye kloakledning nedgraves i brinken langs Kagså. Åen anvendes pga. begrænset plads under arbejderne som arbejdsområde. Imens arbejdet står på, spærres Kagså midlertidigt, mens vandet pumpes forbi i rør langs åen.
Efter afslutning af arbejdet retableres Kagsås brink og brinksikring. Retableringen udføres i en ændret og mere naturpræget form med sten til gavn for åens dyre- og planteliv. Enkelte træer vil blive genplantet. 
Indsigelser eller bemærkninger
Herlev og Københavns kommuner forventer at godkende reguleringen af Kagså. Ved behandling af sagen vil kommunerne være særligt opmærksomme på, at Kagsås vandføringsevne ikke reduceres hverken under eller efter arbejderne.

Har du indsigelser eller bemærkninger til vandløbsreguleringen, kan de sendes skriftligt til Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S eller på parkognatur@tmf.kk.dk. Indsigelser eller bemærkninger skal være modtaget af Københavns
Kommune senest d. 19. marts 2012.

Har du spørgsmål er du velkomne til at kontakte Lisbeth Gervin, Center for Park og Natur på telefon 33665978 eller emailadresse: lisger@tmf.kk.dk.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Lisbethe Gervin

Få nyt om høringer

Abonnér