Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

9. may 2012 til 21. may 2012

Sagsnummer

2011-141951

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. may 2012

Høringen er lukket

Høring om regulering af cykeltaxier i København
 
På grund af cykeltaxikonceptets popularitet, er der de senere år kommet flere og flere cykeltaxier, der ofte søger deres hyre på Strøget og de omkringliggende strøggader. Dette er sammen med det voksende antal mobile gadesælgere medvirkende til øgede trængselsproblemer – specielt omkring Amagertorv.
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor til hensigt at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at det på sit møde d. 18. juni 2012 beslutter, at alle, der vil søge hyre med en cykeltaxi på offentlige veje, pladser eller parker i København, fremover skal have en tilladelse fra Københavns Kommune[1]. Udvalget skal ligeledes beslutte placeringen af nærmere bestemte cykeltaxiholdepladser i Indre By.
 
Hvis du har bemærkninger til regulering af cykeltaxier bedes du indsende dem på byliv@tmf.kk.dk inden d. 21. Maj 2012.
 
Høringsmøde
Der afholdes et offentligt høringsmøde kl. 10.00-11.30 d. 21. maj i Njalsgade 13, i mødecenter ”Gammeltorv”. Hvis du ønsker at deltage i dette møde, bedes du give besked herom på byliv@tmf.kk.dk.

[1] Det følger af kommunens ejerskab til de kommunale parker og lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 med senere ændringer) § 102, stk. 1.

 

Ansvarlig

Anders Hess Ahrensbach

Få nyt om høringer

Abonnér