Pumpestation Kløvermarken

Ansøgning om at opføre en ny pumpestation på Herjedalgade 3 til erstatning for den nuværende kloakpumpestation på Herjedalgade 1.

Høringstype

Byggesager

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

23. june 2015 til 21. july 2015

Sagsnummer

510459~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. july 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning til at opføre en ny pumpestation på Herjedalgade 3 til erstatning for den nuværende kloakpumpestation på Herjedalgade 1 på matr.nr. 30 Amagerbro. Den ny bygning etableres som en cirkulær bygning med en bund ca. 10 m under terræn og en overbygning med en højde på ca. 8 m som et cirkeludsnit. Der etableres 2 vandfyldte tryktårne med en højde på 24 m for at sikre mod overtryk i trykledninger til Lynetten.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér