Projekt om arbejdsplads til Metro Cityringen i Sortedams Sø

Københavns Kommune går i gang med, at behandle Metroselskabets ansøgning om arbejdsplads i henhold til vandløbsloven Københavns Kommune, Center for Park og Natur går i gang med, at behandle Metroselskabets ansøgning om arbejdsplads i henhold til vandløbsloven Københavns Kommune, Center for Park og Natur går i gang med, at behandle Metroselskabets ansøgning om arbejdsplads i henhold til vandløbsloven

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

22. june 2012 til 24. july 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. july 2012

Høringen er lukket

  
Københavns Kommune er som vandløbsmyndighed i gang med at behandle ansøgningen om tunnelarbejdspladsen i Sortedams Sø og indkalde eventuelle indsigelser og kommentarer i relation til vandløbsloven.
 
Det er ved lov fastlagt, at der skal være en midlertidig arbejdsplads i en del af Sortedams Sø, i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Metroselskabet har søgt om tilladelse efter vandløbsloven, til at etablere arbejdspladsen og efterfølgende fjerne den og genskabe den berørte del af Sortedams Sø.
 
Arbejdspladsen etableres ved at inddæmme et areal på ca. 180 meters længde og ca. 100 m ud i Sortedams Sø, ud for Øster Søgade 96 til 114.
Arealet afspærres med et siltgardin, der stopper vandbevægelsen. Indenfor siltgardinet bygges en dæmning med forfyldte stenkasser, og området indenfor dæmningerne opfyldes. Under opfyldning vil bortpresset vand blive filtreret gennem fiberdug, der monteres på dæmninger og udlægges på søbunden.
 
Arbejdspladsen anlægges fra 2012 til 2013. Pladsen vil blive anvendt senest til udgangen af 2018. Her efter fjernes opfyld, fiberdug, dæmning og siltgardin og det rømmede areal genetableres som sø.
Metroselskabet vil overvåge tilstanden i Sortedams Sø og indenfor siltgardin i hele perioden samt i 5 år efter arbejdspladsen er fjernet.
 
Københavns kommune vil i sin behandling af sagen tage udgangspunkt i det gældende lovgrundlag, vandplanen og kommuneplan tillæg for Cityring med VVM-redegørelse og hvidbog med høringssvar.
 
I henhold til VVM-redegørelsen skal Københavns Kommune i tilladelsen stille krav, der sikrer, at der ikke sker en negativ påvirkning af Sortedams Sø uden for arbejdspladen, og at søens økosystem, d.v.s. vandkvalitet, flora og fauna retableres.
 
Spørgsmål, indsigelser og kommentarer til projektet i relation til vandløbsloven kan sendes til Vandteamet i Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Islands Brygge 37, 2300 København S eller parkognatur@tmf.kk.dk   og skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelse, altså den 23.  juli 2012. Kontaktpersoner er Louise Andersen og Helle Sørensen.
 
Forhold vedrørende anvendelse af arbejdspladsen i anlægsperioden vil blive reguleret i en efterfølgende godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
 

Ansvarlig

Københavns Kommune Center for Park og Natur Vandteamet

Få nyt om høringer

Abonnér