Permanent tilladelse til drift af grundvandskøleanlæg ved DR

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

1. march 2013 til 22. march 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. march 2013

Høringen er lukket

DR har fra 2005 haft midlertidig tilladelse til drift af et grundvandskøleanlæg, hvor der pumpes og reinfiltreres fra to grupper af boringer NV og SV for DR-byen.
DR søger nu om permanent tilladelse til drift af anlægget. På baggrund af drifterfaringer ønsker DR visse ændringer i vilkår, særligt omkring sommerdrift af anlægget
 
Frist for indsigelser og kommentarer er den 21. april 2013

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér