Parkeringszone

Afklaring af parkeringsmønstre for beboere på Vigerslev Allé 5-19

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

27. marts 2019 til 24. april 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. april 2019

Høringen er lukket

Høring om parkeringsmønstre

Denne høring er kun henvendt til parkeringslicenshavere på strækningen Vigerslev Allé 5-19. De har fået brev om høringen.

Flexstrækningen på Vigerslev Allé skal nedlægges den 3. juni 2019. Det har en særlig betydning for dig, da du bor på grænsen mellem to parkeringszoner. Det er derfor ikke entydigt hvor dine primære parkeringspladser befinder sig.

Inden flex-strækningen nedlægges, skal det afgøres, om beboere på Vigerslev Allé 5-19 skal tilhøre enten licenszone VS (tidsbegrænset zone) eller licenszone VA (betalingszone). Det er ikke muligt at få adgang til parkering i to licenszoner.

Forvaltningen skal foretage en vurdering af den bedste trafikale løsning for området, når flex-strækningen nedlægges. For at kunne gøre dette, bedes du svare på, om dine primære parkeringspladser i forbindelse med din bopæl er placeret i licenszone VA (betalingszone) eller i licenszone VS (tidsbegrænset zone).

Hvis du fortsat skal være en del af licenszone VS (tidsbegrænset) betyder det følgende for dine parkeringsmuligheder nær din bolig:

  • Du vil ikke kunne parkere med din licens på Vigerslev Allé, hvor din hoveddør støder ud til.
  • Der er større pres på parkeringspladserne i den nordlige del af den tidsbegrænsede zone end på Vigerslev Allé og andre nærliggende veje i gul zone.

Hvis du flyttes til licenszone VA (betalingszone) betyder det følgende for dine parkeringsmuligheder nær din bolig

  • Du kan ikke parkere tidsubegrænset på sidevejene syd for Vigerslev Allé i dagtimerne.
  • Der er kun et begrænset antal parkeringspladser på den ulige side af Vigerslev Allé, hvor din bolig er. Du skal derfor krydse en trafikeret vej i forbindelse med parkering ved din bopæl, hvis der ikke er flere ledige parkeringspladser på ’din’ side af vejen.

Baggrund for høringen og nedlæggelse af flex-strækningen

I forbindelse med etablering af den tidsbegrænsede parkeringszone Valby Syd (VS) i november 2018, blev der oprettet en flex-strækning på en del af Vigerslev Allé, hvor både licenser til licenszone VA (betalingszonen) og licenszone VS (tidsbegrænset zone) kunne anvendes. Formålet var at sikre bedst mulig udnyttelse af parkeringspladserne på denne strækning.

Beboere med adresse på Vigerslev Allé 5-19 blev ved etablering af den tidsbegrænsede zone flyttet fra licenszone VA (betalingszone) til licenszone VS (tidsbegrænset zone).

Formålet var at sikre, at beboere på den ulige side af Vigerslev Allé fik adgang til at parkere på de parkeringspladser, der ligger umiddelbart uden for deres adresse på Vigerslev Allé samt på parkeringspladserne på de bagvedliggende sidegader, som befinder sig i den tidsbegrænsede zone.

Beslutningen blev truffet ud fra et trafikalt hensyn og skulle sikre, at beboerne ikke blev tvunget til at krydse den stærkt trafikerede Vigerslev Allé i forbindelse med parkering af deres bil i nærheden af boligen, da der kun er et begrænset antal parkeringspladser på den ulige side af Vigerslev Allé.

Derfor skal flex-strækningen nedlægges

Flex-strækninger anvendes andre steder i byen, hvor zoner støder op mod hinanden for at øge fleksibiliteten i grænseområder.

Der er i dette tilfælde ikke hjemmel til at etablere en flex-strækning. Det skyldes, at flex-strækningen ligger i betalingszonen, hvor loven kræver, at parkeringslicenser udstedes mod betaling. Da licensen til den tidsbegrænsede zone er gratis, kan den ikke bruges på en strækning inden for betalingszonen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér