Parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården, København K

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

15. june 2015 til 14. july 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. july 2015

Høringen er lukket

Som forsøgsordning har Dronningegården og Prinsessegården siden området blev optaget som offentlig vej i 2012 haft både en 1-times begrænsning og betalingsparkering. Restriktionerne, som de er nu, indebærer at bilister - undtaget beboere med licens til KN-zonen - skal købe p-billet og indstille p-skiven. 
Ordningen har medført, at Center for Parkering siden oktober 2012 i alt har pålagt knap 10.000 afgifter i Dronningegården og Prinsessegården, hvoraf 17,7 % er blevet påklaget. Det høje antal afgifter der pålægges i området omkring Dronningegården samt klageprocenten kan tyde på, at ordningen ikke fungerer optimalt. 
 
Forsøgsordningen blev oprindeligt oprettet med henblik på at opnå en vis rotation på p-pladserne til gavn for både beboere og besøgende med korte ærinder i området. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningens seneste parkeringstællinger viser, at parkeringspladserne i meget høj grad anvendes af beboerne. Antallet af holdene biler med beboerlicens kommer aldrig under 80%. Selv i dagtimerne på hverdage optages 83% af pladserne af beboere med licens til zonen og mængden udefrakommende biler er derfor naturligt begrænset. På den måde opfylder de gældende restriktioner den oprindelige hensigt om at pladserne hovedsagligt skulle benyttes af beboere. Det høje antal parkerede biler med beboerlicens indikerer imidlertid, at den ekstra restriktion med tidsbegrænsning måske ikke er nødvendig, da samme resultat formentlig kan opnås med almindelig betalingsparkering uden tidsbegrænsning. Alt andet lige vidner klageprocenten om at ordningen som tidligere nævnt ikke er en optimal løsning. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu evaluere ordningen og vurdere, om fordelene er større end ulemperne ved den kombinerede ordning med både betaling og tidsbegrænsning i Dronningegården og Prinsessegården.  Heri indgår en vurdering af, om området kan normaliseres således at der alene stilles krav om køb af P-billet, hvilket er tilfældet i resten af betalingszonen. Ordningen sendes derfor i høring blandt beboerne. 
 
På baggrund af høringssvarene vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en indstilling omkring indretning af parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården fremover. 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering

Få nyt om høringer

Abonnér