Påbud til udvidet arbejdstid på Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved etablering, udgravning og færdiggørelse under topdæk - anlægsfase 2, 3 og 4 - på metrobyggeplads ved Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

8. april 2014 til 23. april 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. april 2014

Høringen er lukket

Center for Miljøbeskyttelse har fremsendt udkast til i høring til omkringboende ved metro byggepladserne ved Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen.
Påbuddene vil give Metroselskabet og deres entreprenører mulighed for at arbejde i udvidet arbejdstid. Hverdage kl. 07:00 – 22:00 samt lørdage kl. 09:00 – 15:00. 
Høringsfristen er den 23. april 2014. Relevant baggrundsmateriale kan findes på www.kk.dk/metro

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Metro

Få nyt om høringer

Abonnér