Påbud til opstart af tunnelboremaskine Nørrebroparken

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

12. july 2013 til 13. august 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. august 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har meddelt Copenhagen Metro Team påbud om, at der i forbindelse med opstart af tunnelboremaskiner i Nørrebroparken må støjes med op til 55 dB(A) om natten og 60 dB(A) i aftenperioden.

Påbuddet offentliggøres her på portalen, så parter med individuel, væsentlig interesse har mulighed for at påklage tilladelsen.
Sådan kan du klage
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af det endelige påbud. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Miljø og Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér