Påbud om støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

20. march 2014 til 15. april 2014

Sagsnummer

2013-0251254

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. april 2014

Høringen er lukket

Der meddeles påbud vedrørende støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken, hvor der skal foregå aktiviteter i døgndrift. Påbuddet omfatter arbejde i kaverne i skakten, ophejsning af materiale, nedhejsning af tunnelelementer samt transportkørsel til og fra pladsen.
Påbuddet - der er et høringsudkast - giver en nøjere beskrivelse af de arbejder og aktiviteter der er aktuelle i denne byggefase for tunnelbyggepladsen i Nørrebroparken, ligesom støjgrænser og arbejdstidsrum for aktiviteterne er fastlagt. 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Metro

Få nyt om høringer

Abonnér