Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Kongens Nytorv

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

4. january 2013 til 4. february 2013

Sagsnummer

2012-158711

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. february 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har den 4. januar 2013 udstedt støjpåbud til metrobyggepladsen Kongens Nytorv.
Borgere og andre med en individuel, væsentlig interesse i sagen kan påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til den 4. februar 2013. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
I kan finde mere om Natur- og Miljønævnets regler på www.nmkn.dk.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér