Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

21. january 2013 til 8. march 2013

Sagsnummer

2012-189010

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. march 2013

Høringen er lukket

Den 13. juni 2012 vedtog Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling om udvidelse af Øster Farimagsgades Skole fra 2 til 3 spor og etablering af 100 KKFO/FH pladser. Der blev ikke i forbindelse med anlægssagen taget stilling til spørgsmålet om organiseringen af fritidsinstitutionspladserne som hhv. fritidshjems- eller KKFO-pladser.
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 16. januar 2013 behandlet indstilling vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole og besluttet at organiseringen af 100 nye fritidspladser som fritidshjems- eller KKFO-pladser skal sendes i høring.
Efter høringsfristen forelægges sagen med forvaltningens anbefaling for Børne- og Ungdomsudvalget.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér