Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

25. april 2013 til 31. may 2013

Sagsnummer

2013-67359

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. may 2013

Høringen er lukket

Den 11. april 2013 vedtog Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling om forprojektering af udvidelse af Kirsebærhavens Skole fra 3 til 4 spor og etablering af 112 KKFO/FH pladser. Der blev ikke i forbindelse med anlægssagen taget stilling til spørgsmålet om organiseringen af fritidsinstitutionspladserne som hhv. fritidshjems- eller KKFO-pladser.
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. april 2013 behandlet indstilling vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole og besluttet at organiseringen af 112 nye fritidspladser som fritidshjems- eller KKFO-pladser skal sendes i høring.
Efter høringsfristen forelægges sagen med forvaltningens anbefaling for Børne- og Ungdomsudvalget.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér