Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Brønshøj Skole

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

29. august 2013 til 11. october 2013

Sagsnummer

2013-0155714

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. october 2013

Høringen er lukket

Den 11. april 2013 vedtog Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling om forprojektering af udvidelse af Brønshøj Skole fra 3 til 4 spor og etablering af 112 KKFO/FH pladser. Der blev ikke i forbindelse med anlægssagen taget stilling til spørgsmålet om organiseringen af fritidsinstitutionspladserne som hhv. fritidshjems- eller KKFO-pladser.
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 28. august 2013 behandlet indstilling vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Brønshøj Skole og besluttet at organiseringen af 112 nye fritidspladser som fritidshjems- eller KKFO-pladser skal sendes i høring.
Efter høringsfristen forelægges sagen med forvaltningens anbefaling for Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér