Omdannelse af fire fritidshjem til KKFO

Børne- og Ungdomsudvalget har sendt et forslag om at omdanne fire fritidshjem til KKFO i høring. Det drejer sig om institutionerne Akeleje, Uno, Fynshuse og Uglen.

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

1. january 2011 til 14. january 2011

Sagsnummer

2010-151598

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. january 2011

Høringen er lukket

 
 
Læs indstilling med bilag (dagsordenens punkt 14) her
 
I forbindelse med hørings- og kommenteringsfasen af forslaget om ny institutionsstruktur, har Børneog
Ungdomsforvaltningen modtaget 4 anmodninger fra kommunale institutioner drevet efter
Dagtilbudsloven, om at blive omdannet til KKFO under Folkeskoleloven. Institutionerne vil, hvis
dette imødekommes ikke blive omfattet af forslagene om klyngestruktur, men blive en del af den
skole, som de i dag er tilknyttet.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér