Ny skolestruktur på Østerbro

Borgerrepræsentationen har sendt et forslag om en ny skolestruktur for to skoler på Østerbro i høring

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

26. october 2010 til 22. december 2010

Sagsnummer

2010-79661

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. december 2010

Høringen er lukket

Baggrunden for forslaget er, at børnetallet i København stiger hastigt i disse år. I løbet af de næste 8 år forventer vi yderligere 4.500 flere elever end i dag og et behov for 18-19 nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget.

Det stigende børnetal kan allerede mærkes på skolerne på Østerbro. I løbet af de næste otte år får vi brug for plads til 3 spor mere end skolerne er bygget til i dag.
 

Allerede ved budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at etablere et nyt skoledistrikt på Østerbro, ved at etablere en to-sporet folkeskole på specialskolen, Skolen på Kastelsvej.
 

I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev det besluttet at sende et forslag i høring om at sammenlægge Skolen på Kastelsvej med Langelinieskolen, for at udnytte pladserne på begge skoler bedst muligt.
 

Hvordan skal skolerne sammenlægges?
Hvis forslaget om en sammenlægning af skolerne vedtages, går forslaget ud på at Skolen på Kastelvej ombygges til folkeskole på to spor med døveskole og Fritidshjem/KKFO. Den ombygning blev besluttet i forbindelse med Budgetforlig 2010.
 

Hvis Skolen på Kastelsvej sammenlægges med Langelinieskolen der er på to
spor, kan den samlede skole udvides med et ekstra spor til fem spor, da der kan etableres et nyt på Langelinieskolen ved at nedrive fritidshjemmets bygning og bygge et nyt spor.
 

Der kan i stedet etableres et fritidshjem på Skolen på Kastelsvej eller på Kastelsvej 60.

Når der er truffet endelig beslutning om en eventuel sammenlægning, og de konkrete planer for en sammenlægning foreligger, vil de blive præsenteret på siden her.
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen buf@buf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér