Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner

Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

14. october 2011 til 23. november 2011

Sagsnummer

2011-66551

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. november 2011

Høringen er lukket

Der er kun én døgnåben institution i Københavns Kommune, og budgetmodellen vedrører derfor kun institutionen Vartov, som er en del af klyngen IB6. Den nuværende model baserer sig på en aftale fra 1996 og tilhørende personalenormeringsbudget, der er fastfrossent og fremskrevet til aktuelt pris- og lønniveau. Både institution og forvaltning ønsker en budgetmodel, der er opdateret, enkel og gennemskuelig, således at budgettet kan danne grundlag for en god økonomistyring.

Københavns Kommune har et ønske om at give forældrene mulighed for pasning hele døgnet. Den ny budgetmodel skal sikre en budgettildeling, der svarer til de udgifter, der er forbundet med at være døgnåben. Vartov har 22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn og er en populær institution, fordi forældrene har mulighed for at få aften- og natpasning. Når et barn skrives op til ventelisten, skal behovet for døgnpasning dokumenteres, typisk ved at forældrene selv arbejder om aftenen eller natten. 
 

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér