Nedknuste tegl- og betonbrokker på Redmolen og i Nordhavnsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, har meddelt to tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til henholdsvis mellemlagring og anvendelse af nedknuste tegl- og betonbrokker.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

26. september 2012 til 24. october 2012

Sagsnummer

2012-735849

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. october 2012

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemlagring af brokker forud for genanvendelse på stedet og mellemlagring af brokker forud for udskibning til termisk behandling i Holland. Brokkerne er olieforurenede og stammer fra nedrivningen af den tidligere smøreoliefabrik på Lüdersvej, Redmolen, 2100 København Ø.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af lettere forurenet nedknust materiale i forbindelse med Nordhavnsvej.
Det er primært over den kommende tunnel, at de nedknuste tegl- og betonbrokker anvendes. Brokkerne erstatter primære råstoffer, som ellers skulle tilføres projektet.

Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagerne. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagerne kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 30 11, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø, Affaldsområdet Njalsgade 13-15 Postboks 259 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér