Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for København V og Frederiksberg V

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. december 2013 til 4. february 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. february 2014

Høringen er lukket

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, er byen blevet opdelt i syv såkaldte vandoplande. Til hvert vandopland bliver der udarbejdet en konkretisering af skybrudsplanen, der udlægger de overordnede linjer for hvordan skybrudsplanen skal implementeres lokalt.
Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Den konkrete miljøvurdering omfatter vandoplandet Husum, en del af Brønshøj, Vanløse, Valby, Kgs. Enghave og en del af Vesterbro og sendes hermed i 8 ugers offentlig høring. Miljøvurderingens scoping  har tidligere være sendt i 14 dages høring hos berørte myndigheder.
Link til skybrudskonkretiseringen, som denne miljøvurdering omhandler kan finde i menuen til højre

Ansvarlig

Jens Trædmark, Center for Park og Natur

Få nyt om høringer

Abonnér