Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. june 2013 til 10. september 2013

Sagsnummer

2013-0152627

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. september 2013

Høringen er lukket

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Til hvert vandopland bliver der udarbejdet en konkretisering af skybrudsplanen, der udlægger de overordnede linjer for hvordan skybrudsplanen skal implementeres lokalt. Tre af disse konkretiseringer er sendt i høring hen over sommeren 2013. Det drejer sig om Ladegårdså/Frederiksberg Øst/Vesterbro, Østerbro og Indre By.
Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Følgende miljøfaktorer er fundet relevante og derfor belyst i denne miljøvurdering:
a) Fredede arealer
b) Naturbeskyttelse
c) Overfladevand
d) Grundvand (i relation til forurenede grunde)
e) Befolkningens velfærd i relation til fremkommelighed i byen
f) Rekreation
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Jens Trædmark Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér