Midlertidig grundvandssænkning ved Copenhagen Towers

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. march 2013 til 20. april 2013

Sagsnummer

2013-34635

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. april 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har fornyet Copenhagen Towers II P/S tilladelse til at bortlede grundvand i forbindelse med færdiggørelse af et byggeri i tilknytning til det allerede opførte Copenhagen Towers i Ørestaden. Tilladelsen udløber med udgangen af 2014.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér