Midlertidig grundvandssænkning, Sønder Boulevard

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

14. december 2012 til 11. january 2013

Sagsnummer

2012-131539

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. january 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Copenhagen Metro Team (CMT)  tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af metrostation ved Sønder Boulevard. Der vil blive udført en vandtæt væg omkring byggegruben og etableret re-infiltration af oppumpet grundvand for at reducere udbredelsen af grundvandssænkningen. Der er udført undersøgelser af fundamenterne af de omkringliggende bygninger for at undersøge risikoen for sætninger i ukonsoliderede jordlag, når grundvandet sænkes. Oppumpningen forventes afsluttet ved udgangen af 2014.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig¬gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér