Midlertidig grundvandssænkning, Scala, Axeltorv 2

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

18. september 2012 til 17. october 2012

Sagsnummer

2012-115935

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. october 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Ejendomsselskabet Norden tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med opførelse af en ny bygning. Der vil blive udført en vandtæt væg omkring byggegruben og etableret re-infiltration af oppumpet grundvand for at reducere udbredelsen af grundvandssænkningen. Der er udført undersøgelser af fundamenterne af de omkringliggende bygninger for at undersøge risikoen for sætninger i ukonsoliderede jordlag, når grundvandet sænkes.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig¬gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér