Midlertidig grundvandssænkning på Langelinie molen

Københavns Kommune, Center for Miljø, har meddelt tilladelse til etablering af anlæg til bortledning af grundvand samt mindre anlæg til reinfiltration af havvand.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

17. january 2012 til 13. february 2012

Sagsnummer

2011-161667

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. february 2012

Høringen er lukket

Tilladelsen er givet i forbindelse med udgravningen til en ny kontorbygning ”Pakhuset” på Langelinie 47,  matr. nr. 960, Østervold Kvarter, København.

Grundvandssænkningen og reinfiltration vil foregå i perioden medio februar 2012 og 4-6 måneder frem.

Tilladelsen til bortledning af grundvand meddeles efter vandforsyningslovens § 26 og tilladelsen til reinfiltration meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 19.
 
Spørgsmål kan rettes til Center for Miljø, Morten Ejsing Jørgensen på tlf. 3366 5697.

Ansvarlig

Center for Miljø, Jord og Vand Tlf. 3366 3366

Få nyt om høringer

Abonnér