Midlertidig grundvandssænkning på Amagerforbrænding

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

18. february 2013 til 19. march 2013

Sagsnummer

2011-179034

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. march 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Amagerforbrænding tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggeri af nyt affaldsbehandlingsanlæg. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben til to siloer i form af sekantpælevægge. Oppumpningen starter i foråret 2013 og er af ca. ét års varighed.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljørforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér