Midlertidig bortledning og infiltration på Bryghusgrunden

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

8. may 2013 til 6. june 2013

Sagsnummer

2012-176002

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. june 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø giver Realdania Byg A/S tilladelse til at etablere A-boringer og til midlertidig grundvandssænkning samt infiltration af havnevand i forbindelse med udgravning af byggegrube til byggeri på Bryghusgrunden. Der vil blive udført vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen forventes at vare ca. ét år fra juni 2013.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand i uforsvarlig grad samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér