Metrobyggeriet får påbud om støj ved Nuuks Plads

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

13. november 2012 til 12. december 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. december 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet metrobyggepladsen, Nuuks Plads påbud om, at støjende arbejde kun må foregå i hverdagene fra kl. 7-18 og, at støjen ikke må overstige 70 dB(A). Dog bliver støjniveauer på op til 82 db(A) tilladt frem til 1. december 2012 for at etablere sekantpæle, der er nødvendige for at afstive væggene i de kommende stationer. I helt særlige tilfælde må entreprenøren dog fortsætte med at støbe sekantpæle frem til kl. 19 på hverdage. I så fald skal naboerne informeres så hurtigt som muligt, og entreprenøren skal efterfølgende redegøre for, hvorfor det var nødvendigt. Der er givet afslag på at udføre støjende arbejde på hverdage kl. 18-20 og lørdage.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til Cityringen@tmf.kk.dk senest den 11. december 2012. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér