Mellemlagring af byggeaffald på Njalsgade

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Affald og Genbrug har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemlagring af lettere forurenede nedknuste tegl- og betonbrokker.

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

7. august 2013 til 4. september 2013

Sagsnummer

2013-01731447

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. september 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Affald og Genbrug har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemlagring af lettere forurenede nedknuste tegl- og betonbrokker
 
 
De nedknuste tegl- og betonbrokker stammer fra nedrivningen af bygningerne på Njalsgade 101 og skal mellemlagres i maksimalt 6 måneder. Byggeaffaldet skal genindbygges under kommende køreveje og parkeringsplads på grunden og erstatter grusmaterialer.
 
 
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Affald og Genbrug.
 
 
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 4. september 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Affald og Genbrug, Njalsgade 13-15, Postboks 329, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: affald@tmf.kk.dk.
 
 

Ansvarlig

Center for Affald og Genbrug Njalsgade 13-15 1503 København V

Få nyt om høringer

Abonnér