Masnedøgade 28

I henhold til tidligere fremsendt partshøring gør Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at projektet nu er reduceret i sit omfang.

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

22. april 2015 til 21. may 2015

Sagsnummer

480468~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. may 2015

Høringen er lukket

I henhold til tidligere fremsendt partshøring gør Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at projektet nu er reduceret i sit omfang, både i forhold til antal etager, samlet etageareal, bygningshøjde samt bygningsdybde. Bygningen er nu også trukket tilbage på grunden i forhold til Masnedøgade og ligger i flugt med eksisterende vejudvidelseslinjer. Endelig er der etableret yderligere friarealer mod gaden, hvilket giver en højere friarealprocent.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. forvaltningsloven § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér