Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194

Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

22. december 2011 til 10. february 2012

Sagsnummer

2011-139351

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. february 2012

Høringen er lukket

Den 16. juni 2011 besluttede Borgerrepræsentationen at etablere en ny 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge 194.
I den forbindelse er der i lokalområdet udtrykt bekymring for den trafikale situation og sikkerheden for områdets skolebørn i forbindelse med deres færden til og fra skole efter etableringen af institutionen. 
 
Derfor har Borgerrepræsentationen pålagt Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde en indstilling om, hvordan trafikforholdene omkring institutionen kan løses, og at løsningen forelægges til høring i lokalområdet.
 
Enheden ’Sikre Skoleveje’ under Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet den trafikale situation i området efter etablering af den nye institution, og hvilke trafikale tiltag, der vil være nødvendige at gennemføre i forbindelse med etableringen Vurderingen ligger til grund for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen nu indstiller, at gennemføre de foreslåede tiltag.
 

Ansvarlig

Mette Kilde Corfitzen

Få nyt om høringer

Abonnér