Krydsning af Harrestrup Å med højspændingskabel

  • Københavns Kommune logo
Udkast til tilladelse til krydsning af Harrestrup Å med et højspændingskabel fremlægges i offentlig høring

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

16. august 2022 til 13. september 2022

Sagsnummer

2022-0246478

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. september 2022

Høring ikke åben

Entreprenørfirmaet Nordkysten har på vegne af Banedanmark ansøgt om at krydse Harrestrup Å med to stk. højspændingskabler. Krydsningen skal ske i vandløbets station 5562-5567 nedstrøms jernbanen ved Vigerslev . Krydsningen foretages som styret underboring.

Eftersom krydsningen sker med styret underboring udenfor vandløbets profil, har vi vurderet, at projektet ikke vil påvirke de miljømæssige eller afstrømningsmæssige forhold i vandløbet.  

Krydsning af vandløb kræver en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser. Et udkast til en tilladelse fremlægges derfor i 4 ugers offentlig høring sammen med en beskrivelse af projektet.

Kontakt