Kabbelejevej 14A, 14B og 14C

Ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesbygning i 3 etager med et samlet etageareal på 313 m² på adressen.

Høringstype

Byggesager

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

6. may 2016 til 23. may 2016

Sagsnummer

515989~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. may 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesbygning i 3 etager med et samlet etageareal på 313 m² på adressen Kabbelejevej 14A, 14B og 14C.

Der indrettes 3 lejligheder i bygningen samt et hævet opholdsareal i form af 2 private tagterrasser på i alt 82 m².

Der etableres 3 parkeringspladser på terræn.

Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 76 med en samlet friarealprocent på i alt 58.

Bygningens ydervægge udføres med fibercemtent og tagbelægningen udføres med tagpap.

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 23. maj 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér